Xurat Magan Bhayal Raati – Jayanta Hazarika

Title: xurat magan bhayal raati
Singer: Jayanta Hazarika
Flim: Bristi
The Lyrics:
xurat magan bhayal raati
mouno kulahal
moi jen ek rodor bilaap
xobdor xomodol…
sandra tora thaap maari aani….
thekesi pelabo hol
xurjyo mukhiye xojaabo kahani bethaar xomaadhi tol…
niyam piyaxi xontaan bure….
niyam nomona hol..
maatrir soku ghon kuwolir gohbor hoi rol..
xogune xodaai xobhaake paate….
bhaxon pori rol
din bur amaar mrito horinor beka xing jen hol!
xurat magan bhayal raati….

Watch on YouTube:

Leave a Comment