O Mur Apunar Dekh Lyrics | অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ | Lakshminath Bezbaroa

Song: O Mur Apunar Dekh (অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ)


Singer: Lakshminath BezbaroaO Mur Apunar Dekh Lyrics:---


অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ
অ’ মোৰ চিকুণী দেশ
এনেখন সুৱলা, এনেখন সুফলা
এনেখন মৰমৰ দেশ ।

অ’ মোৰ সুৰীয়া মাত
অসমৰ সুৱদি মাত
পৃথিৱীৰ ক'তো বিচাৰি জনমটো
নোপোৱা কৰিলেও পাত ।

অ’ মোৰ ওপজা ঠাই
অ’ মোৰ অসমী আই
চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ
হেঁপাহ মোৰ পলোৱা নাই ।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form