Nesau Tumak Ebaru Lyrics By Zubeen Garg and Gargi Dutta

Song: Nesau Tumak Ebaru (নেচাওঁ তোমাক এবাৰো)

Album: Xachipaator Xadhu

Singer: Zubeen Garg and Gargi Dutta

Musician: Bikash Bharali

Nesau Tumak Ebaru Lyrics
Nesau Tumak Ebaru Lyrics

Nesau Tumak Ebaru Lyrics:–

নেচাওঁ তোমাক এবাৰো
নেচাপো কাষ  এধানো
পাহৰি যাওঁ মচি মচি থওঁ
তোমাক মনৰ পৰা মোক
নেচাওঁ তোমাক এবাৰো
নেচাওঁ কাষ এধানো
পাহৰি যাওঁ মচি মচি থওঁ
তোমাক মনৰ পৰা মোক
ভাৱিবলৈ ভয় , জানো সঁচা হয়
এই ভাৱনাই, কলিজা কৰে আতুৰ
হ’ব পাৰে এনে কথা
জীৱনে মোক এৰে যদি
হ’ব পাৰে এনে কথা
মৰণে মোক চুৱে যদি
নেচাওঁ তোমাক এবাৰো
নেচাপো কাষ  এধানো
কিনো পৃথিৱী নেজানো নিচিনো
তোমাতে মোৰ সকলো
দুফালে দুয়োকাষে ধুনীয়া সেউজীয়া
তোমাৰ নামৰ সপোনো
পৃথিৱী যদি ক’লা হয়
নৈ জান জুৰিও শুকায়
পৃথিৱী যদি ক’লা হয়
নৈ জান জুৰিও শুকায়
হ’ব পাৰে এনে কথা
জীৱনে মোক এৰে যদি
হ’ব পাৰে এনে কথা
মৰণে মোক চুৱে যদি
নেচাওঁ তোমাক এবাৰো
নেচাপো কাষ  এধানো
এটি কথা নক’বা শুনোতেই হেৰাব
কথাৰ নদী হোৱানা
ক’বলৈবা কি আছে
মনে মনে মনে
নিজক সুধি চোৱানা
দুবাহু নোপোৱা জিৰাব
সাৱটি নোৱাৰা হাঁহিব
দুবাহু নোপোৱা জিৰাব
সাৱটি নোৱাৰা হাঁহিব
হ’ব পাৰে এনে কথা
জীৱনে মোক এৰে যদি
নেচাওঁ তোমাক এবাৰো
হ’ব পাৰেএনে কথা
মৰণে মোক চুৱে যদি
নেচাপো কাষ  এধানো

Leave a Comment