Xomoi Gotixil Lyrics | Hemanta Dutta

Song: Xomoi Gotixil (সময় গতিশীল)

Singer: Hemanta Dutta

Xomoi Gotixil Lyrics
Xomoi Gotixil Lyrics

Xomoi Gotixil Lyrics:--

সময় গতিশীল
সময় গতিশীল
নতুন সিও হয়যে
নতুন সিও হয় যে
অতীত পুৰণি
অতীত পুৰণি
ওচৰ হয় গতিতে
ওচৰ হয় গতিতে
সুদূৰ দুৰণি
সুদূৰ দুৰণি

সময় তোকে ৰাখিম মই যে
সময় তোকে ৰাখিম মই যে
ভৰাই মোৰ কৰণি
ৰচিম মই সময় পাততে
ৰচিম মই সময় পাততে
সাহৰ ন কাহিনী
অতীত যায় বাটেৰে
তিয়াই দুবৰি
তিয়াই দুবৰি

নতুন সিও আহে যে
তাকেই গচকি
ৰাখিম ধৰি মোৰ সুৰেৰে
ৰাখিম ধৰি মোৰ সুৰেৰে
নতুন আৰু পুৰণি
সাজিম মই এই দুয়োৰে
সাজিম মই এই দুয়োৰে
নতুন সুৰ বাহিনী
নতুন সিও হয় যে
অতীত পুৰণি
সময় গতিশীল
সময় গতিশীল
সময় গতিশীল।।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form