Aagloti Kolapaat Lore Ki Sore Lyrics By Upen Kakati

Song: Aagloti Kolapaat Lore Ki Sore (আগলতি কলাপাত লৰে কি চৰে)

Singer: Upen Kakati

Aagloti Kolapaat Lore Ki Sore Lyrics
Aagloti Kolapaat Lore Ki Sore Lyrics

Aagloti Kolapaat Lore Ki Sore Lyrics:—

আগলতি কলাপাত লৰে কি চৰে
চিলনী আই তোৰ আগতে পৰে
ফাগুনী আই, আইতো নাই
আগলি পাততে কাউৰী পৰে
আগলি পাততে কাউৰী পৰে ।

নেখাবি নেখাবি অজাতি কাউৰী
নেখাবি নেখাবি অজাতি কাউৰী
কলিজাই আমনি কৰে
নেবান্ধ নেবান্ধ মুকলি চুলি
নিপিন্ধ নিপিন্ধ সোণৰ কাণ-ফুলি ।

বুকু তোৰ হম্ হম্ কিয়নো কৰে
মনে তোৰ অমঙ্গল কিয়নো ধৰে
আগলতি কলাপাত লৰে কি চৰে ।
বন্ধ সজাতে তোৰ
আয়েৰক মনতে পৰে
আই তোক, আয়েৰক মনতে পৰে
এধানি হিয়াতে তোৰ
দুখী যে উচলি পৰে
আই তোৰ দুখী যে উচলি পৰে
আই তোৰ দুখী যে উচলি পৰে ।।

Leave a Comment