Bande Mataram Lyrics By Lata Mangeshkar

Song: Bande Mataram (বন্দে মাতৰম্)

Singer: Lata Mangeshkar

Bande Mataram Lyrics
Bande Mataram Lyrics 

Bande Mataram Lyrics:—

বন্দে মাতৰম্ ৷
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং
মাতৰম্ ৷
বন্দে মাতৰম্ ৷৷

শুভ্র-জ্যোৎস্না
পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত
দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং
সুমধুৰভাষিণীম্
সুখদাং বৰদাং
মাতৰম্ ৷
বন্দে মাতৰম্ ৷৷

Leave a Comment