Bhal Puware Okomani Lyrics | Zubeen Garg & Satabdi Borah

Bhal Puware Okomani Lyrics by Zubeen Garg & Satabdi Borah, visit AssameseLyrical.com for more Assamese lyrics

Song: Bhal Puware (ভালপোৱাৰে অকমানি)

Singer: Zubeen Garg & Satabdi Borah

Bhal Puware Okomani Lyrics
Bhal Puware Okomani Lyrics

Bhal Puware Okomani Lyrics:--

ভালপোৱাৰে অকমানি
বিৰিশৰে ছাঁ সেউজীয়া
ৰঙা ৰুমালে ৰং উৰালে
উৰি ফুৰে মন উৰনীয়া
চিনা অচিনা মোৰ পৃথিৱী
মৰমে নিজৰকৈ বান্ধিলে
বুজা নুবুজা ক'তনা ভাষা
আবেগে আকোঁলে বান্ধিলে
ভালপোৱাৰে অকমানি
বিৰিশৰে ছাঁ সেউজীয়া
না' না' না...

এখোজী দুখোজী সপোনে
লৰ মাৰি উৰি উৰিব খোজে
এহেজাৰ অনুৰাগৰে আকাশতে চিলা উৰুৱাই
তিৰবিৰ ত'ৰাবোৰকো চিঠিবোৰ দিবলে বিলাই
এথুপি দুথুপি আদৰে থাপ মাৰি ধৰিব খোজে
এসাগৰ ভালপোৱা মোৰ ফুলি ৰ'ৱ ৰ'দকে ধিৱাই
জোন হৈ ৰাতিবোৰকো তুলিবহি যেন পোহৰাই
মিলিজুলি মৰমৰ নিচুকনি গাই

ভালপোৱাৰে অকমানি
বিৰিশৰে ছাঁ সেউজীয়া
ৰঙা ৰুমালে ৰং উৰালে
উৰি ফুৰে মন উৰনীয়া
চিনা অচিনা মোৰ পৃথিৱী
মৰমে নিজৰকৈ বান্ধিলে
বুজা নুবুজা ক'তনা ভাষা
আবেগে আকোঁলে বান্ধিলে
ভালপোৱাৰে অকমানি
বিৰিশৰে ছাঁ সেউজীয়া

COMMENTS

LATEST UPDATES$type=blogging$cate=2$count=4

TOP ASSAMESE SONGS$type=blogging$cate=2$count=4

NEEL AKASH$type=two$h=0$meta=0$rm=0$snip=0