Oi Jaan Oi (ঐ জান ঐ) Lyrics | In Assamese | Zubeen Garg

SONG: Oi Jaan Oi (ঐ জান ঐ)
SINGER: Zubeen Garg

Oi Jaan Oi (ঐ জান ঐ) Lyrics In Assamese :-

ঐ জান ঐ আকাশ খন ধুনীয়া
ঐ জান ঐ তৰাৰে জিলিকা
ঐ জান ঐ আকাশ খন ধুনীয়া
ঐ জান ঐ তৰাৰে জিলিকা
ঐ জান ঐ মনৰে সৰগত
ঐ জান ঐ তুমি মোৰ মেনকা
ঐ জান ঐ মনৰে সৰগত
ঐ জান ঐ তুমি মোৰ মেনকা
ঐ জান দূৰনিতে, ঐ জান তুমি থাকা
ঐ জান সপোনত হৈ, ঐ জান আমাৰ দেখা
ঐ জান ঐ……
ঐ জান আহিল বৰদৈচিলা
ঐ জান ঐ দিলে বিহুৰ বতৰা
ঐ জান আহিল বৰদৈচিলা
ঐ জান ঐ দিলে বিহুৰ বতৰা
ঐ জান ঐ জাকে জাকে বিহুৱা
ঐ জান ঐ ৰঙত হৈ বলিয়া
ঐ জান তুমি আহিবা
ঐ জান কপৌফুল আনিবা
ঐ জান মোৰ ধিলা খোপাত
ঐ জান তুমি গুজি দিবা
ঐ জান ঐ……
ঐ জান ঐ সাগৰত কিমান পানী
ঐ জান ঐ কোনেনো জুখিব
ঐ জান ঐ সাগৰত কিমান পানী
ঐ জান ঐ কোনেনো জুখিব
ঐ জান ঐ তোমালৈ থকা মৰম
ঐ জান ঐ কোনেনো বুজিব
ঐ জান ঐ তোমালৈ থকা মৰম
ঐ জান ঐ কোনেনো বুজিব
ঐ জান আনে জানো দিব
ঐ জান তোমাৰ অন্তৰক
ঐ জান কোনে বুজি পাব
ঐ জান তোমাৰ মৰমক
ঐ জান ঐ…..
ঐ জান ঐ হুনানে দুভাক ৰাতি
ঐ জান কেটেকিৰ বিনয়
ঐ জান ঐ মনৰে চিতনিত
ঐ জান ঐ নিশা নাহে টোপনি
ঐ জান মৰুভুমিৰ বালিত
ঐ জান মৰিচিকা খেদি
ঐ জান তোমাকে পাবলৈ
ঐ জান আছো আশা কৰি
ঐ জান ঐ……
ঐ জান ঐ আকাশ খন ধুনীয়া
ঐ জান ঐ তৰাৰে জিলিকা
ঐ জান ঐ মনৰে সৰগত
ঐ জান ঐ তুমি মোৰ মেনকা
ঐ জান দূৰনিতে, ঐ জান তুমি থাকা
ঐ জান সপোনত হৈ, ঐ জান আমাৰ দেখা
ঐ জান ঐ……
ঐ জান ঐ……
ঐ জান ঐ……

Leave a Comment