Jauti Jugiya Dhone Mur Lyrics | Jyoti Prasad Agarwala

Song: Jauti Jugiya Dhone Mur (যাউতিযুগীয়া ধনে মোৰ)

Singer: Jyoti Prasad Agarwala

Jauti Jugiya Dhone Mur Lyrics
Jauti Jugiya Dhone Mur Lyrics

Jauti Jugiya Dhone Mur Lyrics:—

যাউতিযুগীয়া ধনে মোৰ অ’
যাউতিযুগীয়া ধন
যাউতিযুগীয়া ধনে মোৰ অ’
যাউতিযুগীয়া ধন
প্ৰাণতে দিলা মোক
মৰম কুমলীয়া
মনত সোঁৱৰণী সুৱদীয়া
বুকুত ভালে পোৱা অ’ মোৰ প্ৰাণ
যাউতিযুগীয়া ধনে মোৰ অ’।
যাউতিযুগীয়া ধন।
স্মৃতিৰ ছবিখনি
প্ৰণয় ফুটুকীয়া
কল্পনা পূৰাই দিলা মোক অ’
যাউতিযুগীয়া ধন
সুখ বিনন্দীয়া মৰণতে বাকি
সৰগী সপোন টোপনীতে গঢ়ি দিলা মোক অ’
সৰগী সপোন টোপনীতে গঢ়ি দিলা মোক অ’
যাউতিযুগীয়া ধন।
যাউতিযুগীয়া ধনে মোৰ অ’
যাউতিযুগীয়া ধন।
বুজা-নুবুজাৰে
হাঁহি কান্দোনেৰে
জীৱনত পাতিলা মেলা মোৰ অ’
যাউতিযুগীয়া ধন।
বুজা-নুবুজাৰে
হাঁহি কান্দোনেৰে
জীৱনত পাতিলা মেলা মোৰ অ’
যাউতিযুগীয়া ধন।

যাউতিযুগীয়া ধনে মোৰ অ’।
যাউতিযুগীয়া ধন।
প্ৰাণতে দিলা মোক
মৰম কুমলীয়া
মনত সোঁৱৰণী সুৱদীয়া
বুকুত ভালে পোৱা অ’ মোৰ প্ৰাণ
যাউতিযুগীয়া ধনে মোৰ অ’।
যাউতিযুগীয়া ধন।
যাউতিযুগীয়া ধন।
যাউতিযুগীয়া ধন।

Leave a Comment