Natun Natun Sah Lyrics | Bhupen Hazarika

Song: Natun Natun Sah (নতুন নতুন সাহ)

Singer: Bhupen Hazarika

Natun Natun Sah Lyrics
Natun Natun Sah Lyrics

নতুন নতুন সাহ, আহিল নতুন সাহ
আমাৰ বহল বুকুতে।
বগলীৰে বগা পাখি জিলিকে আকাশতে,
জা-জাবৰ চিকুণাওঁ আমাৰ আপোন হাতে।।

মৰা সুঁতিৰ ধল আনো শুকান শুকান মাটিতে
সমাজৰে পিটনিতে মাটি ঢালোঁ ৰঙতে।
পঢ়া-শুনাৰ চাকিটিক, জ্বলালোঁ উলাহতে
সেউজীয়া সপোন আঁকো, জিলমিল জেউতিতে।।

হেজাৰ যুগৰ এন্ধাৰকে, আঁতৰাম নিজ হাতে
একতাৰে আগবাঢ়োঁ, জেউতিৰে বাটে বাটে।
সূৰুযৰে ধেমালি, ৰাঙলী চোতালতে
পুৰণিৰে গাত নাচে নতুনে উলাহতে।।

Leave a Comment